Digníssimos Chefe do Estado e titular da pasta financeira do país, esta pode ser a última carta que vos dirigimos para este ano de 2017 prestes a findar,